Archivos para las entradas con etiqueta: Karmele Iturbe

Lerro hauek sortzerakoan, nik bizi izandako bi ikuspegitatik idatzi dut: terapeuta gisa eta, batez ere, paziente eta kontsultatzaile gisa. Psikoterapia zer den azaltzen saiatu naiz. Hain zuzen, nire praktika ideia horietan oinarritzen da, eta ideiok, aldi berean, nire esperientzia azaltzen dute, ez bakarrik terapeuta gisa, baita paziente gisa ere. Batez ere ahalegindu naiz modu egiati eta argi batean adierazten zer den niretzat gaur egun psikoterapia.

OHARRA: Sarrerak euskaraz irakurri nahi badituzu, «Euskaraz» kategorian sakatuz iragaz ditzakezu.

Psikoterapia tratamendu psikologiko bat da, eta hainbat paradigma eta teoria aintzat hartuta gauzatzen da, zenbait baliabide klinikoren bitartez. Kontzeptu erraldoi horren barruan, hainbat modu daude psikoterapia zertarako den eta nola egiten den ulertzeko; hain zuzen, psikoterapiez hitz egin genezake, pluralean. Ondorengo ataletan psikoterapia ulertzeko eta praktikatzeko neure modua azaltzen ahaleginduko naiz, jakinda, ororen gainetik, praktika bat dela: esperientzia partikular eta intimo bat da, eta berau ulertzeko, bizi egin behar da, ez dago beste modurik.

Gauza bat da piskoterapiari buruz hitz egitea eta beste bat, oso ezberdina, psikoterapia nork bere azalean bizitzea. Hala eta guztiz ere, eta nahiz eta aitortu badagoela arrakala bat esperientzia psikoterapeutikoaren eta psikoterapiari buruz hitz egitearen artean, interesatzen zaidana da galderak egitea, suposizioak zalantzan jartzea, desberdintasunak argitzea eta xehetasunak aintzat hartzea. Gustuko dut psikoterapiaren inguruan eztabaidatzea, galderak egitea eta psikoterapia ohiko esparruetatik eta ikusmoldeetatik ateratzea, arnasa ematea.

Oro har, norbanakoak psikoterapeuta bati kontsulta egitea erabakitzen du bere jardunbideak edo baliabideak, une horretara arte ondo funtzionatu izan dizkiotenak, baliagarri ez zaizkionean eta ondoeza eta sufrimendua eragiten diotenean. Normalean sentimendu aztoragarriek eraginda jotzen du norbanakoak psikoterapeutaren kontsultara, hala nola suminak eraginda, nahasteak, nazkak, erresuminak, ezintasunak, etsipenak, larritasunak, beldurrak, amorruak, tristeziak, antsietateak… Loturen inguruko gatazkak izan ohi dira, bai gertu-gertuko esparruetakoak (lagunekin, familiarekin, bikotekidearekin), bai esparru sozialekoak (lanean edo, oro har, gizarte harremanetan).

Ohikoa da, era berean, kontsulta egiten duen pertsonak atsekabe orokor bat sentitzea, aurrez identifikatuta izan gabe gai, arazo edo gatazka konkreturen bat: “Ez zait ezer gertatzen, baina ez nago ondo”. Beste kasu batzuetan, kontsultara iristen diren pertsonek ezintasunen bat eragiten duten sintoma klinikoak izaten dituzte, beraien egokitze funtzionala mugatzen dutenak (eguneroko zereginak, lana, norbere buruaren oinarrizko zaintza…)

Leer el resto de esta entrada »

Prozesu psikoterapeutikoak, niretzat zentzuzkoa den ikuspegitik behintzat, ez du bermatzen ez pazientea sendatuko denik, ez zoriontasuna aurkituko duenik; era berean, ez du bat egiten pazientearen kexarekin. Hain zuzen ere, eten egiten du autokondeszendentzia, eta ez du eskaintzen arazoa konpontzeko edo ezabatzeko ez gidalibururik, ez agindu sortarik. Terapian ez dago ez epairik, ez aholkurik; terapian entzun egiten da, eta errespetatu eta galderak egin. Topaketa terapeutikoak etenaldi bat sortzen du pazienteak bere burua esplikatzeko eta justifikatzeko daukan moduan, eta, horrela, arrakalatu egiten da bere buruaz zeukan irudia (autoirudia). Nolabaiteko harridura eta deserosotasuna eragiten du terapiak, eta askatasuna eta baliabidek eskaintzen ditu norberak izatea uste ez zuen hura ere izaten hasteko; horrek guztiak, ondorioz, zerbait berria ahalbidetzen du.

Zentzu horretan, nire iritziz, honako hau da psikoterapiaren helburua: etengabe kontzientzia hartzen laguntzea eta insight-a ahalbidetzea autosostengua garatzeko tresna gisa. Psikoterapiak onura bat bilatzen du: norbere aspektu jakin batzuk argitzea, bistaratzea eta agerian uztea, hain zuzen ere nork beretzat onartu ere egiten ez dituen aspektuak, ez dutenak bat egiten norberak bere buruaz daukan irudiarekin. Horrek guztiak “norberari buruzko kontzeptua” zabaltzea eta malgutzea dakar, eta, beraz, geure burua ez ezagutzera garamatza, eta prozesu hori, batzuetan, deserosoa suertatu daiteke, norberak aurrez sortutako autoirudia (izan uste duguna) itxuraldatzea dakarrelako.

Leer el resto de esta entrada »

Nire iritziz, psikoterapiak ez du moralizatzailea izan behar: ezin da izan ez ebanjelio bat, ez onerako gida bat. Psikoterapiaren jarrerak erabat etikoa izan behar du bi zentzutan: alde batetik, terapeutak hainbat konpromiso etiko dauzka kontsulta egiten duen pertsonarekiko (sekretu profesionala…); beste alde batetik, terapiaren ikuspegia edo helburua etika horren gainean ardazten da. Alde horretatik, norbaitek terapia egiteko nahia balu bakar-bakarrik bere burua errugabetzeko, zuritzeko edo arintzeko asmoz, nik, terapeuta gisa, ez nuke onetsiko. Terapiaren jarduna ez da bideratzen pazientearen interes indibidualista, lasaitasuna eta aldartea asetzera, baizik eta haren bakantasuna eta berezitasuna lantzera. Terapiaren xedea nork bere tranpak eta manipulazioak aztertzea da, baita aztoratzen gaituztenean ere (eta, bereziki, orduantxe).

Psikoterapia ez da moralizatzailea, eta ihes egiten dio idealismoari, ez baitu izateko modu jakin bat ahalbidetzen eta goratzen. Terapeutak ez du sustatzen jokabide jakin bat, horrela eginez gero pazientea baldintzatuko bailuke bere iruditeriarekin (gustua, estiloa, lehentasunak). Psikoterapiaren jarrera etikoa da: sekretuan dagoenaz arduratzen da, lurpekoaz, higuingarri zaigunaz, norbere infernuez, itzalpekoaz, geure bazter guztiez.

Leer el resto de esta entrada »

Niretzat, eta paziente gisa diot, terapia egitea ohiko esplikazio eta itxaropen estereotipatuetatik kanpo dagoen espazio batean sentitzea da. Prozesua pazientearen eta terapeutaren arteko loturaren bitartez gertatzen da, bien arteko kontaktuaren bitartez. Terapiaren ezaugarri nagusiak hauek dira: entzutea, errespetua eta lasaitasunik eta autokondeszendentziarik bilatzen ez duen onarpena. Nire jardunean ez dut esku hartze baliabide bakar bat erabiltzen arazo mota ezberdinetarako. Era berean, ez dago ez saritzen den jokabiderik, ez zigortzen denik. Galdeketaren bidez gauzatzen da prozesua; horixe da modua.

Jarraitu irakurtzen…

Esku hartze motari dagokionez, beste marko terapeutiko batzuetan ez bezala, ez zaizkit interesatzen diagnostiko bakoitzarentzako baliabide partikular eta bereziak; izan ere, besteak beste, nik ez dut lan egiten errotulu baten gainean, pertsonarekin egiten dut lan, pertsona bakoitzarekin. Halaber, ez dut lan egiten sintoma ezabatzeko, nahiz eta askotan desagertu egiten den (dena den, terapiaren ondorio bat baino ez da izaten sintoma desagertzea). Gainera, terapian garrantzitsuena ez da hainbeste zein teknika edo baliabide erabiltzen den (terapeuta eta paziente bakoitzak egokiena zaiena erabiliko dute), baizik eta entzutea eta esku hartzea nola eta zertarako egin zehazten eta mugatzen duen marko teorikoa zein den; marko horrek ematen dio zentzua prozesu osoari.

Leer el resto de esta entrada »
  1. Terapiak askatu egiten du

Arbuiatzen dugun horrekin, gure aitzakiekin eta gure itxaropen ameslariekin behin eta berriz topo egitea ez da liberazio bat, eta horiek guztiak norbere baitan sentitzea inolako kondeszendentziarik gabe ere ez da liberazio bat. Ez gaitu ezertatik askatzen; alderantziz, norbere erantzukizuna erro- errotik onartzea dakar, eta hori mingarria, deserosoa eta, era berean, oso eraldatzailea da; eta bai, aldi berean, eta paradoxikoki, hori guztia askatzailea ere izan daiteke. Nolanahi ere, uste dut alderantziz izaten dela: iskin ez egiteak (geure burua biktima ez bihurtzeak) askeago egiten gaitu. Paradoxa bat da. Alde batetik, larritasuna eta mina ezin direlako ezabatu: terapia ez da eta terapiak ez du izan nahi exorzismo bat. Eta, beste alde batetik, besteengan utzita geneukan erantzukizuna geure gain hartuta has gaitezkeelako onartzen dagokigun protagonismoa eta lekua. Horrek ez dauka zerikusirik bizitza gure borondateak gobernatzen duelako ustearekin (“nahi duenak ahal du” mantrak jasotako ustearekin), ez eta bizitza norbere artelana delako ustearekin ere.

Leer el resto de esta entrada »

La psicoterapia es un tratamiento psicológico que se lleva a cabo en el marco de diferentes paradigmas, teorías y a través de diferentes dispositivos clínicos. En el interior de este enorme concepto coexisten diferentes maneras de entender su para qué y su cómo. De hecho, podríamos hablar de psicoterapias. En los siguientes apartados trato de dar cuenta de mi propio modo de entenderla y practicarla. Sabiendo que la psicoterapia es ante todo una práctica, una experiencia singular e íntima que solo se puede entender experimentándola, vivenciándola.

Hablar sobre psicoterapia poco tiene que ver con la experiencia psicoterapéutica. Aun así y reconociendo la brecha entre la experiencia psicoterapéutica y el “hablar sobre psicoterapia”, me interesa recorrer preguntas, dudar de supuestos, aclarar diferencias y considerar matices. Me gusta discutir e interrogar la psicoterapia, descolocarla de ciertos lugares y expectativas comunes, permitir que respire.

En general, las personas consultan a un psicoterapeuta cuando la manera o los recursos con los que venían funcionando hasta el momento quedan absoletos y crean malestar y sufrimiento. Eso, que a alguien le lleva a consultar suele tener que ver con sentimientos perturbadores como ira, confusión, fastidio, resentimiento, impotencia, decepción, angustia, miedo, rabia, tristeza, ansiedad… Conflictos vinculares tanto en el ámbito íntimo (amigos, familia, pareja) como en el social (trabajo, relaciones sociales en general…).

También es habitual que sin tener identificado un tema, problema o conflicto, la persona se sienta insatisfecha de modo generalizado: “No me pasa nada, pero no estoy bien”.  En otras ocasiones, las personas llegan con síntomas clínicos incapacitantes que límitan su ajuste funcional (quehaceres cotidianos, trabajo, autocuidado básico…).

Leer el resto de esta entrada »

El proceso psicoterapéutico desde la posición que para mí tiene sentido no promete la cura ni la felicidad y no se alía ni se acopla con la queja del paciente. Suspende la autocondescendencia y no ofrece un manual de instrucciones o conjunto de prescripciones para resolver ni extirpar el problema. En terapia no hay juicio ni consejo, sino escucha, respeto e interrogación. El encuentro terapéutico abre una pausa en el modo que la persona tiene para explicarse y justificarse a si misma, resquebrajando lo que ella creía ser (autoimagen). Genera cierta extrañeza e incomodidad y  ofrece la libertad y el soporte para ir siendo también aquello que desconocía ser, posibilitando así algo nuevo.

En este sentido desde mi punto de vista la psicoterapia, tiene como objeto favorecer un continuo de la conciencia, el darse cuenta y el insight, como herramienta para el desarrollo del autosoporte. Su interés está puesto al servicio de dilucidar, visibilizar y desenmascarar aspectos propios en los que no nos reconocemos, por no coincidir con la idea que tenemos de nosotros mismos. Esto conlleva ampliar y flexibilizar el “concepto de uno mismo”, nos lleva a desconocernos, cosa que en ocasiones puede resultar incómoda porque pasa por perturbar la propia autoimagen construida (aquello que creemos ser).

Leer el resto de esta entrada »